Mir hla 'long 'de kon pơlei tơpǎi yor ‘dak rơlat lơ̆m char Kon Tum-khei 10 xơnăm 2020 (pơtoi)

Mir hla 'long 'de kon pơlei tơpǎi yor ‘dak rơlat lơ̆m char Kon Tum-khei 10 xơnăm 2020 (pơtoi)

texte de remplacement quand la photo est introuvable
Mir prit lâp lơ̆m ‘dak xang 10 nǎr ah plei Tơngia, tơring Vinh Quang, plei tơm KonTum, dêh char Kon Tum.

texte de remplacement quand la photo est introuvable
Prit lôch yor 'dak lâp 'dunh

texte de remplacement quand la photo est introuvable
'Mi kial, hngach pơgrǎ pơm teh rơlơ̆ih rơlih ah trong tih Ho Chi Minh, anih gǎn pŭng ‘Dak Glei, dêh char Kon Tum.

  Chǎl yǎ ‘bok dah chǎl mĕ bǎ nhôn oei haioh, bri kông oei ‘dei, ‘dak krong xơ gaih ‘lơ̆ng. Kǎn hǎp erih gơnơm dơ̆ng noh. Kon haioh, unh hnam xô̆xô̆n dei por xǒng tơ’bǎng xa tơng bǎ pơnam bô̆k hơngoang xa. Bri kông, ‘dak krong jǐ kǎp git jat.

  Chǒng dang ei, nhôn erih lơ̆m iŭ krê, kơlih ‘mi kial hngach, ‘dak rơlat, teh rơlih dah tơdrong iŭ krê nai rai lơ. Bơ̆n gơh ‘bôh ngir mǎt: ‘long ‘de koh krưp pơgrǎ truh anih pǎ ‘dei kiơ. Hrâm noh hǎp dui nhĕk dôm tơdrong nai: kon kiek, hlalong lôch, tơdrong erih lơ̆m bri kông ưh kơ’dei hơnơ̆ng pǎng hơblih hơyuh tô̆ ‘mi kial. Noh jǐ xơnong rim nu bơ̆n duh xơnong de chĕp kơl wǎ pơm kiơ pǎng pơm thoi yơ pơjing lǎi tơdrong erih bri kông.

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng