'Dak rơlat lơ̆m char Kon Kông- Kon Tum- Chăl mă 1

'Dak rơlat lơ̆m char Kon Kông- Kon Tum

   Kon Tum jǐ pơlei tơm ‘dei akâu lơ lǎi thoi dêh char hǎp. Jǐ mônh lơ̆m ‘dǎm dêh char kông krang Viet Nam, jĕ teh ‘dak Lao pǎng Campuchi, ‘dei hlǒh 53% kon kông: Sơdang, Jrai, Bahnar, Rơngao, Jeh-Triêng, Hre, Brâu, Rơmǎm... ’De kon pơlei kơdrâm jang mir.

   Lơ̆m nơ̆r Bahnar, kon jǐ plei dah pơlei, tum jǐ tum krong dah tơnâu. Kơna noh, Kon tum jǐ dang khan pơlei 'dei lơ tum jĕ ‘dak krong ‘Dak Bla.


   'Dak krong Dak Bla rơlat năr 28 khei 10 xơnăm 2020, um yup dơ̆ng jǐh krong jӗ plei nhôn. Mir gah to krong 'dak lâp pơdǐ, mӗ bă inh ưh kơ gơh bô̆k tơ mir ôr 2, 3 năr. Ai āi hla long nhôn pꝍtăm hoai tꝍpăi, hoai lôch pꝍdǐ, nhôn oei gơh yuơ toxĕ ưh thoi 'dak tih krưp thoi chǎl xơ̆.


   Um mă âu yup lơ̆m khei 1 xơnăm 2018, anih yup um mǎ âu ưh ataih dơ̆ng anih um yup adroi, bơ̆n gơh 'bôh ‘dak ‘dơng, kơnâm 100 met, bơ̆n gơh bô̆k jâng gǎn ‘dak.

   Iem duh gơh nǎng video mǎ yup atum lơ̆m xơnăm 2020, ‘dak tih tǒk wă truh kꝍtoa, pơhlom hǎp tǒk truh 4 dah 5 met hloh kơ tơhya: https://www.youtube.com/watch?v=BxAPeeueLZQ

   Ăn kơ 'de bu mǎ tơcheng kơ char Kon Kông nhôn ưh kơ ‘dei ‘dak rơlat, nǎm nǎng um 'dak rơlat chǎl xơˇki ah Dalat lơ̆m xơnǎm 1932. 'De dơ̆ng tơring Tailai (Đông nai)- char de Ma xang pơra kơ nhôn: 'de lơ̆m pơlei Ma Krung athai bơ̆ lăi hnam yor 'dak xang pǎi plei kǎn hǎp (lơ̆m xơnăm 1950), 10 nu lơ̆m pơlei noh xang lôch.

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng