‘Dak rơlat lơ̆m dêh char Kon Kông- Kon Tum- Chăl mă 3

Dak rơlat lơ̆m char Kon Tum – pŭng Dak Glei khei 10 xơnăm 2020.


Trong bô̆k lơ̆m plei 14 B, tơring Dak Pet, pŭng Dak Glei gah anǎp (Bắc) char Kon Tum ‘beng ‘bang kơ ‘dak kơxǒk.


'Dak rơlat tih tǒk truh hnam ‘de lơ̆m pŭng Dak Glei.


'De lǐnh gŭm ‘de kon pơlei jǎk ataih dơ̆ng anih ‘dak rơlat.


Plei mă âu jĕ kông. ‘De kon pơlei oei năng ‘dak tih duh adrin nhĕk pơdĭ tơmam gơh nhĕk dơ̆ng hnam trǒ ‘dak lâp tơ anih kơjung 'lơ̆ng.

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng