‘Dak rơlat lơ̆m dêh char Kon Kông- Kon Tum- Chăl mă 4

‘Dak rơlat lơ̆m tơring nai lơ̆m char Kon Tum- Khei 10 xơnăm 2020


Kơtoa rơlih hieo kiơ̆ ‘dak tih ah tơring Dak PơNe, pŭng Kon Braih ( gah alĕch-dơdur (Đông Nam) char Kon Tum).
   Âu jĭ kơtoa tơm dơ̆ng tơring Dak PơNe păng pŭng Kon Braih. Yor kơtoa rơlih, lơ̆m 1,500 bơngai (kơdrâm de Bahnar dơ̆ng pêng plei: Kon Tŭk, Kon Gol, Kon Gôp) oei tơhlak lơ̆m tơring kǎn hǎp. Iem gơh năng video kơplah kơtoa rơlih rơlơ̆m hieo kiơ̆ ‘dak kiơ̆ trong âu: https://www.youtube.com/watch?v=9d9td3Z9-aE&


Duh lơ̆m khei năr noh, kơtoa tơm dơ̆ng plei Kon Bdeh păng Kon Tuh năm tơ tơring Dak Ruông, pŭng Kon Braih.

Athǎm hrâm noh, ‘dei dôm kơtoa lơ̆m char Kon Tum duh xang tơgơ̆ dah krăm tơ ‘dak...


‘Dak rơlat tih pơm kơtoa lơ̆m tơring Dak Pơsi, pŭng Dak Ha tơgơ̆ ‘bar pah.


Kơtoa plei Dak Kơ Duơng, tơring Dak Pơsi, pŭng Dak Ha krăm lơ̆m ‘dak.

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng