Pơ’nŭk tơdrong wei wer nơ̆r pơma, chư chih klǒk klak po tơngla

Pơ’nŭk tơdrong wei wer nơ̆r pơma, chư chih klǒk klak kon kông

  - “ E hâm gơh pơma nơ̆r SơDang iĕm?- Ưh ôh, inh gơh pơma nơ̆r yuăn dik” (bôl jang inh - mĕ hăp SơDang tơl kơ inh).

  - “Kon gơh pơma nơ̆r Bahnar rơgei ‘lơ̆ng, chǒng kon ưh kơ gơh chih” (minh ‘nu oh pơxrăm lơ̆m lăm inh bơtho tơl).

  Hrâm noh, inh ‘bôh lơ ‘de kon kông thoi noh lơ̆m plei nhôn duh lơ̆m plei nai. Kiơ̆ kơ inh năng, teh ‘dak rai tih wơ̆, lơ tơdrong nao mŭt kiơ̆, hrâm noh nơ̆r kon kông hiong adar adeh. ‘De kon kông chăl dang ei, po inh duh thoi noh, nhôn pơma lŭk lơ̆k păng nơ̆r yuăn. Athăm, ‘dei lơ bơngai ưh kơ gơh chih nơ̆r po kăn hăp. Lơ nu yuơ nơ̆r yuăn pơma dơnuh dih băl lơ̆m tơdrong erih rim năr duh lơ̆m tơdrong jang xa wă kơ hyôk. Inh ‘bôh tơdrong noh ưh kơ trǒ kơlih gô pơm kơ bơ̆n hyơt adar adeh, kơnh hyơt hlǒnghloi nơ̆r po tơngla. Duh ‘dei tơdrong kơdơ̆ hel nai: ‘dei bơngai ưh kơ wă pơma nơ̆r kon kông kăn hăp yor ‘de hăp kơdơ̆, kuă kơ ‘de krao ‘de hăp jĭ kon kông. Tơdrong mă noh pơm hel ‘don bơnôh jat.

  Kơplah inh bơtho lơ̆m hnam trương anih haioh ling oei hloi, hnam trương pơkăl de oh ling lang pơma yuăn, wă kơ kăn hăp gơh pơma hmĕnh nơ̆r yuăn, chǒng kơ lih mơnoh de haioh hyơt nơ̆r klǒk klak po tơngla. Inh ưh kơ mŭt ‘don păng ‘de hăp, chǒng inh ưh kơ gơh pơm kiơ hloh loi.

Et xô̆ năr atǒk hnam
Et xô̆ năr atǒk hnam.

  Âu, inh pơtơm bơ̆ blog nơ̆r Bahnar. Yuơ tơdrong mă âu inh ‘bôh nơ̆r pơma, chư chih păng khôi kon kông hiong kiơ̆ khei năr. Inh ‘bôh tơngla inh lơ̆m noh, inh ‘bôh inh kăl kiơ păng kăl pơm kiơ. Inh adrin pơma ưh lŭk lơ̆k nơ̆r klǒk klak tơngla păng nơ̆r yuăn. Inh duh adrin chih chư, tơdrong mă hôi ‘de pơm. Athăm, inh pơxrăm nơ̆r Bahnar păng yuơ nơ̆r mă âu chih lơ̆m blog kơ lih lơ bơngai gơh pơre nơ̆r Bahnar.

‘Bok kră SơDang pơma păng ‘de tơmoi gah plei xo hăp xơ̆
‘Bok kră SơDang pơma păng ‘de tơmoi gah plei xo di xơ̆

  Păng tơdrong jang âu. Inh ling moih: Mă mônh: ling wei wer, arăk nơ̆r kon kông. Mă bar: tơ ‘bôh trong ‘lơ̆ng ăn kon haioh: wă wei wer, arăk nơ̆r kon kông, adroi jat mĕ bă, yă ‘bok athei bơtho pơxrăm ‘de kon haioh. Tơ̆ng dang ei mĕ bă, yă ‘bok ưh kơ tơchĕng gah tơdrong mơnoh, ưh kơ ‘dei bu nai gơh tơgŭm tang kăn hăp. Mă pêng, jǐ lơ̆m nơ̆r pơma, bơ̆n pơrǎ tơ’bôh dih băl khôi, tơdrong erih kon kông bơ̆n chăl xơ̆ duh thoi chăl ‘dang ei.

  Inh xô̆ hơ̆k jat, inh wă axong ăn tơdrong xô̆ noh kơ ‘dĭ ‘dăng ‘de bôl. Bơnê kơ dôm ‘de bôl ling pơnŭk ling gŭm inh. Hơtuch, inh chih ăn po inh, inh chih ăn hơdrông hơdrek inh, inh chih ăn bu gǐt bǎt gah kon kông nhôn. Bơnê lơ, inh ling moih ‘de bôl hoang tơgŭm tơdrong jang âu.

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng